หน้าแรก/Home

 

      ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราเตาอบลมร้อนได้พัฒนามาจากการอบแห้งโดยการตากแดดซึ่งการอบด้วยเตาอบลมร้อนสามารถควบคุมอุณภูมิและเวลาในการทำแห้งได้ดีกว่าการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติจึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศรสไทยผลิตมีรายการดังนี้ มะม่วงอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง กระท้อนอบแห้ง พุทราอบแห้ง ตลิงปลิงอบแห้ง มังคุดอบแห้ง ฝรั่งอบแห้ง มะขามป้อมอบแห้ง

 

   Since our ancient, Hot air drying adapted from the nature. With processing design, finished product taste quality can be controlled as needed. Our product range such as Dried Mango, Dried Pineapple, Dried Santol, Dried Jujube, Dried Bilimbi, Dried Mangosteen, Dried Guava, Dried Indiang Gooseberry to serve you in your different valuable occasions.

  หจก. เป็นเลิศรสไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยที่วัตถุดิบแต่ละชนิดจะเหมาะกับกระบวนผลิตแต่ละประเภททำให้สินค้าที่ผลิตมีความโดดเด่นจากตลาดทั่วไปทั้งด้านคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หจก.เป็นเลิศรสไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย, GMP และ HACCP

   By R&D experienced in food processing, Thai Delicate taste having started since 2006 with FDA, GMP and HACCP certified has designed manufacturing process from raw material selection, processing, quality control to packaging. Drying processes such as Hot air and Vacuum fry are used the most in food processing. Different type of drying gives different sensory taste. Feedback from sensory taste, specific raw material is proper for specific drying process. 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,848