เกี่ยวกับเรา/About Us

 

                                  

                               ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นเลิศรสไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม แช่อิ่มอบแห้ง และผลไม้ที่อบสูญญากาศ 

                      โดยใช้ตราสินค้า ฟูลลี่ฟัน สินค้าที่เราผลิตได้แก่ มะม่วง สับปะรด กระท้อน พุทรา ตลิงปริง มังคุดและทุเรียน 

                      ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เนื้อสัมผัสที่ถูกปากผู็บริโภค เพลิดเพลิน อร่อย เหมาะสำหรับเป็นอาหราว่างขณะอ่านหนังสือ

                      ดูหนัง ฟังเพลง หลังออกกำลังกายหรือเป็นอาหารเบรคการประชุม

 

                               Thai Deilcate Taste is manufacturer and distrbutor of fruit proceeded such as preserved fruit, 

                       dried fruit, and vacuum fried fruit. Fully Fun brand is used is used. Our product are from Mango, 

                       Pineapple, Santol, Monky Apple, Bilimbi, Mangosteen and Durian. These Products have the best 

                       sensory taste giving delightful eating during, entainment, exercise, and meeting break.

 

 

 

 

                                                                           

               หจก. เป็นเลิศรสไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์

      ในการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

      โดยที่วัตถุดิบแต่ละชนิดจะเหมาะกับกระบวนผลิตแต่ละประเภททำให้สินค้าที่

      ผลิตมีความแตกต่างจากตลาดทั่วไปทั้งด้านคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ 

      หจก. เป็นเลิศรสไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. และ HACCP          With R&D experienced in food processing, Thai Delicate taste started since 2006 with FDA and HACCP certified has designed manufacturing process from raw material selection, processing, quality control to packaging. Drying processes such as Hot air and Vacuum fry are used the most in food processing. Different type of drying gives different sensory taste. Feedback from sensory taste, specific raw material is proper for specific drying process. 

Visitors: 43,847